Skip to content

Topik buku

Saya tidak tahu apakah topik yang saya mahu tulis memenuhi kehendak pasaran.
1. Pergi ke kedai buku dan cari di rak-rak buku sama ada topik yang ingin anda tulis ada dijual di sana.
2. Membuat kajian sama ada dengan menghasilkan borang atau bertanya kepada komuniti di forum atau facebook.
3. Lihat di internet apakah topik yang anda ingin tulis dicari orang ramai.
Published inTip penulisan

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *